Trực tiếp trên TalkTV.vn, tại kênh

logo logo logo logo
GIẢI VÔ ĐỊCH DOTA 2
SeC (South eSports Championship)
Trao Quyền Tổ Chức Bởi 188ASIA