Loại Cược Mới

Quý Khách mong muốn thắng cược nhanh hơn? Hãy cược ngay loại Cược Trong Trận mới của 188BET cho Bàn Thắng Tiếp Theo và Phạt Góc Tiếp Theo

  1. Bàn Thắng Tiếp Theo
    • Khi một trận đấu đang Trong Trận, nhấp chọn ô màu xám “Xem Tất Cả Cược”, Quý Khách sẽ có thể tìm thấy loại cược Bàn Thắng Tiếp Theo này bên dưới mục TẤT CẢ LOẠI CƯỢC.
    • Với ví dụ từ bảng cược trên, dựa trên kết quả thực trước đó của trận đấu, ở thời điểm hiện tại Quý Khách có thể đặt cược cho “Bàn Thứ 3” của trận đấu được ghi bởi Colombia, hoặc Chile, hoặc không có bàn thắng thứ 3.
  2. Phạt Góc Tiếp Theo
    • Khi một trận đấu đang Trong Trận, nhấp chọn ô màu xám “Xem Tất Cả Cược”, Quý Khách sẽ có thể tìm thấy loại cược Phạt Góc Tiếp Theo này bên dưới mục TẤT CẢ LOẠI CƯỢC.
    • Với ví dụ từ bảng cược trên, dựa trên kết quả thực trước đó của trận đấu, ở thời điểm hiện tại Quý Khách có thể đặt cược cho “Phạt Góc Thứ 7” của trận đấu được ghi bởi Colombia hoặc Chile.